જન્મદિવસ: જાણો આપણાં લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે…

વિષમ સંજોગો સામે ખૂબ હિંમત અને કુનેહથી કામ લઈને ભારતની અખંડિતતાને જાળવી રાખનાર ગુર્જરરત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગુજરાતના બે સપૂત…

Translate »