શું તમે જાણો છો? સુરત શહેરમાં દોડે છે 741 સિટી અને બીઆરટીએસ બસ

ન્યૂઝનેટવર્ક્સ ટીમ: જાહેર પરિવહન ક્ષેત્રે એક તબક્કે જીરો થઈ ગયેલા સુરત શહેરમાં હવે સિટી અને બીઆરટીએસ મળીને કુલ 741 બસો દોડી રહી છે અને તેમાં

Read More

ફટકો મારીને ‘નો- ડ્રગ્સ’ અને ‘અંગદાન’ જાગૃત્તિને પ્રોસ્તાહન

સુરતઃ સફેદ વસ્ત્રોમાં દેવદૂત સમાન નર્સીસ બહેનોએ કોરોનાના કપરાકાળમાં ફરજ બજાવીને લોકોના સ્વાસ્થ્યરક્ષા કરી છે, ત્યારે તેમનો જુસ્સો બુલંદ બનાવવા માટે ગુજરાત રાજ્યકક્ષાની ત્રીજી ગુજરાત

Read More

Translate »