પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 12

કેતન મમ્મી પપ્પાનું ઘર છોડીને કાયમ માટે જામનગર જતો રહ્યો પછી ઘર સાવ સૂનું થઈ ગયું. કેતન તો રાત્રે સાડા બાર વાગે ટ્રેનમાં બેસી ગયો

Read More

પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 11

કેતન પ્રતાપભાઈ વાઘાણીને મળવા ગયો ત્યારે એને જરા  પણ જાણ ન હતી કે પ્રતાપભાઈએ પોતાની દીકરી વેદિકા માટે  માગું નાખેલું છે.  કારણકે અમેરિકાથી આવ્યા પછી

Read More

Translate »