મહિલાને મોતને ઘાટ ઉતારનાર અતુલ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો, પોલીસ ઘરે પહોંચી પણ વેકરિયા ન મળ્યો

ધરપકડ નક્કી થતાં વેકરિયા ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો સુરત શહેરના વેસુમાં બનેલી અતુલ વેકરિયાએ દારૂના નશામાં કરેલા અકસ્માતની ઘટનામાં રોજે રોજ…

Translate »