બ્રિટનમાં 9મી એપ્રિલથી દરેક નાગરિકોએ અઠવાડિયામાં બે વખત ટેસ્ટ કરાવવો પડશે

અર્થતંત્રને ફરી ધબકતું કરવા બ્રિટનના વડાપ્રધાનની લોકોને સલાહ ટેસ્ટ સંપૂર્ણપણે ફ્રી રહેશે, કિટ દુકાન, કમ્યુનિટી સેન્ટર, કુરિયર વગેરેથી ઘરે પહોંચાડવામાં…

Translate »