કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કહ્યું, ‘ખાતરના ભાવમાં કરાયેલો ભાવ વધારો પાછો ખેંચવામાં આવ્યો’

ખાતર કંપનીઓ સાથે ભારત સરકારની ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં નિર્ણય ભાવવધારા સામેના રોષને પગલે સરકારે ખાતર કંપનીઓ સાથે બેઠક યોજી સ્થાનિક સ્વરાજયની…

Translate »