પતિએ પત્નીના પૂર્વ પ્રેમીને બોલાવી દારૂ પીવડાવી હત્યા કરી, પેટ્રોલ નાખી સળગાવી દફનાવી દીધો

પતિએ પત્નીના પૂર્વ પ્રેમીની હત્યા કરી લાશને દાટી દીધી હતી, પોલીસે ઉકેલી મર્ડર મિસ્ટ્રી અજય મોરેની હત્યાના મામલે પોલીસે આરોપી…

Translate »