ઝારખંડમાં મહિલાએ ફોન કરવા લીધો અને ગાડીમાં અપહરણ કરી યુવતીને સુરત લઈ આવી પણ..

ઝારખંડની અપહ્યત કિશોરીને અભયમ અને સુરત પોલીસે ઉગારી, અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી ભાગેલી યુવતી ઉધના રેલવે સ્ટેશને પહોંચી હતી, સુરતમાં તેને જે…

ડીંડોલીથી મળી આવેલી માનસિક અસ્થિર મહિલાને અભયમ હેલ્પલાઈને આશ્રય અપાવ્યો

મહિલાના વાલીવારસની જાણકારી મળે તો સંપર્ક કરવા અનુરોધ સુરતના ડીંડોલી વિસ્તાર ખાતે મળી આવેલી માનસિક રીતે અસ્થિર મહિલાની મદદ કરી…

Translate »