ઝારખંડમાં મહિલાએ ફોન કરવા લીધો અને ગાડીમાં અપહરણ કરી યુવતીને સુરત લઈ આવી પણ..

ઝારખંડની અપહ્યત કિશોરીને અભયમ અને સુરત પોલીસે ઉગારી, અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી ભાગેલી યુવતી ઉધના રેલવે સ્ટેશને પહોંચી હતી, સુરતમાં તેને જે…

Translate »