વડોદરાના વાઘોડીયાના દબંગ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે હવે પોતાની પુત્રી માટે માગી ટિકિટ

મનપાની ચૂંટણીમાં પુત્રની ટિકિટ માટે પક્ષ સામે જ મોરચો માંડનાર વડોદરાના વાઘોડીયાના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે હવે પોતાની પુત્રી માટે ટિકિટ…

Translate »