રાજસ્થાનના શિક્ષકની અનોખી પહેલ : બોર્ડમાં ટોપ કરનાર વિદ્યાર્થીને સ્વખર્ચે પ્લેનની મુસાફરી કરાવશે

લૉકડાઉન બાદ શાળાઓ શરૂ થતા બાળકોમાં સારો સ્પર્ધાત્મક ભાવ વિકસે ઍ માટે શાળાના શિક્ષકની પહેલ

Translate »