કેપી ગ્રીન એન્જિનિયરિંગ આઈપીઓ- એન્કર બુક દ્વારા રૂ. 54 કરોડ એકત્ર કર્યા, પ્રથમ દિને કુલ 1.75 ટાઈમ ભરાયો

સુરત સ્થિત કેપી ગ્રુપની ફલેગશીપ કંપની કેપી ગ્રીન એન્જિનિયરિંગ લિ.નો આઈપીઓ આજે 15 માર્ચે ઓપન થયો હતો. જોકે એક દિવસ…

Translate »