ભૂ-માફિયાઓ પર સરકારની ગાજ: 10થી 14 વર્ષની સજા થશે, 6 મહિનાની અંદર નિર્ણય

રાજ્યની વિજય રૂપાણી સરકારે સરકારી, સામાન્ય ખેડૂતોની, ખાનગી વ્યક્તિની માલિકીની તેમજ જાહેર ટ્રસ્ટ-ધર્મસ્થાનકોની જમીન ગેરકાયદે કબજો મેળવી લઇ હડપ કરી…

Translate »