સુરત યતીમખાના અને પીમેટ સાથે મળીને યુપીએસસી માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરશે

કેપી હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન યુપીએસસીમાં ઉત્સુક અને હોનહાર વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવશે હાઈટેક લાઈબ્રેરી રાજા શેખ 98980 34910 પ્રોગ્રેસિવ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન…

Translate »