સુરતઃ બિઝનેસમેન મિત્રને લઈ ગયો યુવતી સાથે મજા કરવા, 1 હજાર રૂપિયા નક્કી કર્યા ને ……

લેસપટ્ટીના વેપારી પોતાના મિત્રને મજા કરાવવાના ઇરાદા પુણાગામ ખાતેના એક એપાર્ટમેન્ટમાં લઈ ગયો હતો. અહીં અર્ઘનગ્ન અવસ્થામાં રહેતી બે મહિલાઓ…

Translate »