સિવિલ હોસ્પિટલના માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગની મહિલા ટીમે અત્યારસુધી કાઢ્યા 2.65 લાખ કોવિડ રિપોર્ટ

‘નારી તારા નવલા રૂપ’.. નારાયણી સ્વરૂપા નારીને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અનેક સ્વરૂપે પોંખવામાં આવી છે. દૈત્યોનો સંહાર કરતી ‘મા દુર્ગા’નો અવતાર…

આ ટ્રસ્ટે સિવિલની સફાઈ-સુરક્ષા કરતી મહિલાઓને સાડી અર્પણ કરી

યુથ ફોર ગુજરાત ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્રારા સિવિલની સફાઈ કામદાર બહેનો અને મહિલા સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સને સાડી અર્પણ કરી સેવાને સુરત:શુક્રવાર: યુથ…

Translate »