આ સોનાના વરખવાળી હુરતી ઘારી 9000 રૂપિયે કિલો છે..!!!

ગુજરાતમાં હુરતીઓ (સુરતી)ઓનો પોતિકો તહેવાર ચંદની પડવો. શરદ પૂર્ણિમાના દિને ખુલ્લા આકાશમાં ફૂટપાટ ઉપર કે હરવાફરવાના સ્થળો પર જાહેરમાં બિરાજીને…

Translate »