ત્રિપુરામાં 800 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એચઆઈવી પોઝીટીવ… જુઓ

ત્રિપુરાની શાળાઓ અને કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા 800 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એચઆઈવીથી સંક્રમિત જોવા મળ્યા છે. તાજેતરના સમયમાં ત્રિપુરામાં HIV-AIDSના કેસોમાં…

Translate »