આ કારણોસર ઉમરગામની બાકી બચેલી વિવિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને પણ તાળા લાગી જવાની ભીતી!

આજ રોજ ઉમરગામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસીએશનના પ્રતિનિધિ મંડળે ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની મુલાકાત લઇ દક્ષિણ ગુજરાતના વિવર્સ…

Translate »