ઉત્તરાયણમાં લહેરીલાલા સુરતીઓ લઈ આવ્યા ઈમ્યુનિટી બુસ્ટર ચીકી!

કોરોનાકાળમાં પોતાને ચુસ્ત અને તંદુરસ્ત રાખવા માટે ખાણીપીણીના શોખીન સુરતીલાલાઓ ખાદ્ય પદાર્થમાં પણ અવનવા અખતરા કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.…

Translate »