ઐતિહાસિક સ્થળો-4: મુઘલસરાઈ: ઈ.સ. 1644માં સુરતના કિલ્લેદાર હકીકતખાને બંધાવ્યું હતુ

ન્યૂઝનેટવર્કસ ટીમ: હાલમાં જ ‘મુઘલસરાઈ’ એટલે કે સુરત મહાનગર પાલિકાની મુખ્ય કચેરી જેમાં ચાલી રહી છે અને જેની અંદર પાંચ હજાર કરોડથી વધારેનું બજેટ મેનેજ

Read More

શું તમે જાણો છો? સુરતમાં ઓક્સિજન પાર્ક છે અને જંગલ બનાવાનું પ્લાનિંગ પણ છે!

ન્યૂઝનેટવર્ક્સ ટીમ: ‘ ખુબસૂરત સુરત, હરિયાળુ સુરત ’’ આ સ્લોગન આમ તો સુરતમાં પ્લેગ બાદ અપાયું. ગંદા સુરતને સુંદર, હરિયાળુ અને રહેવાલાયક બનાવવા માટે ત્યારથી

Read More

Translate »