અરબ કન્ટ્રી અબુધાબીમાં સ્વામીનારાયણ મંદિર આ‌વુ હશે…

અરબ કન્ટ્રી સંયુક્ત આરબ અમીરાતની રાજધાની અબુધાબીમાં 20 હજાર વર્ગમીટર જમીનમાં BAPS સંસ્થા દ્વારા ભવ્ય સ્વામિનારાયણ મંદિર બનાવવામાં આવી રહ્યું…

Translate »