‘લોહી’ સેવા કરવી હોય તો આમને ઘરઆંગણે બોલાવી શકો

આમ તો આપણે રક્તદાન ને મહાદાન તરીકે લેખાવીએ છીએ. ઘણાં રક્તદાતાઓ નિયમિત રક્તદાન કરીને અનેક જીવન દીપાવી રહ્યાં છે પરંતુ વધતી જરૂરિયાતોને જોતા હજી જાગૃત્તિ

Read More

સરાહનીય: રક્તની અછત દૂર કરવા ડાયમંડ કંપનીના 283 રત્નકલાકારોએ રક્તદાન કર્યું

કોરોના કટોકટી વચ્ચે રક્તની જરૂરિયાત પૂરી કરવાં સુરત શહેરના નાગરિકોએ કોરોના યોદ્ધાઓની પડખે રહી સુરતવાસીઓએ વિક્રમજનક રક્તદાન કરી દિલેરીના દર્શન કરાવ્યાં છે. હવે અંગદાન, રક્તદાન,

Read More

Translate »