ઘરથી દૂર ફસાયેલા લોકો પોતિકી આબોહવાનો આનંદ માણી શકે તે માટે બનાવાય પ્રોડ્કટ!

કોરોના વાયરસ પર હજી અંકુશ પામી શકાયો નથી અને નવો સ્ટ્રેન પણ સામે આવ્યો છે ત્યારે  બ્રિટનમાં એક કંપનીએ ઘરથી…

કોવિડ-19નો નવો સ્ટ્રેન કેવો છે? કેમ દુનિયાને ડરાવી રહ્યો છે? ભારતમાં શું?

બ્રિટનમાં સામે આવેલા કોરોના વાઇરસનો નવો સ્ટ્રેનને કારણે ફરી દુનિયા પર ચિંતાના વાદળો ફરી વળ્યા છે. બ્રિટનમાં આ સ્ટ્રેનને કારણે…

Translate »