જીત પર રૂપાણી બોલ્યા, કોંગ્રેસની કબર ખિલો ઠોકવાની આખરી ચૂંટણી

ગુજરાતમાં 8 પેટાચૂંટણીના પરિણામોનું ચિત્ર લગભગ સ્પષ્ટ છે અને તેમાં ભાજપ વિજયી થઈ રહ્યું છે ત્યારે  ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી…

Translate »