ઠોઠબ ગામની બ્લોકનં.૨૧ અને ૨૩ વાળી જમીનોમાં ગેરકાયદે ઝીંગા તળાવો તાત્કાલિક અસરથી દૂર કરવાં ઓલપાડ મામલતદારનો આદેશ

નેશનલ ગ્રીન ટ્રીબ્યુનલ, પુણે ખાતે દાખલ કરવામાં આવેલ ઓરિજીનલ એપ્લીકેશન નં.૧૬/૨૦૨૦ અંતર્ગત જિલ્લા કલેકટર ડો.ધવલ પટેલે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોને સ્વખર્ચે તાત્કાલિક અસરથી દૂર કરવા જણાવ્યું હતું. જેથી ઓલપાડ તાલુકાના મામલતદારશ્રીએ એક નોટીસ દ્વારા ઓલપાડ તાલુકાના ઠોઠબ ગમાની બ્લોક નં.૨૧ અને ૨૩ વાળી જમીનમાં બનાવવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર તળાવોને તાત્કાલિક દુર કરવા જાહેર નોટીસ પાઠવી છે. જો કોઇ વ્યક્તિને આ અંગે વાંધો કે રજુઆત હોય તો ૧૫ દિવસમાં ઓલપાડ મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કરી શકશે. અન્યથા સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણ કરનાર વિરુદ્ધ જ.મ.કાની કલમ-૬૧ તથા ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબીંગ (પ્રોહિબીશન) એક્ટ-૨૦૨૦ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એમ સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકા મામલતદાર દ્વારા જણાવાયું છે.

Leave a Reply

Translate »