આસામના નાગાંવમાં શિવલિંગ આકારનું મંદિર

આસામના નાગાંવમાં ભગવાન શિવના ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણકાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આ મંદિરની વિશેષતા એ છે કે તે શિવલિંગ આકારમાં બની રહ્યું છે.

Leave a Reply

Translate »