ફિલ્મોમાં નહીં પણ રિયાલટી શોમાં બોમન ઈરાની અને અરશદ વારસી એક સાથે જોવા મળશે

બોલિવૂડ સ્ટાર્સ બોમન ઈરાની અને અરશદ વારસી ફરીથી એક સાથે સ્ક્રીન પર જોવા મળશે. જો કે, આ વખતે તેઓ કોઈ…

Translate »