કોરોના સંક્રમણ:દિવમાં ક્રુઝની પ્રથમ ટ્રીપ સાથે કોરોનાગ્રસ્ત મહિલા પણ આવી

આખી ક્રુઝને સેનેટાઇઝ કરાઇ, બીજા પ્રવાસીઓનું સ્વાગત કરાયું હજીરાથી દિવ વચ્ચે શરૂ થયેલી ક્રુઝ સર્વીસની પ્રથમ ટ્રીપનું આજે સવારે 11…

Translate »