વલસાડની બ્રેઈન ડેડ શિક્ષિકાનું લિંવર ડાયમંડ કિંગ ગોવિંદ ઢોળકિયામાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

સુરતમાં સૌપ્રથમ વખત ડોનેટ લાઈફના માધ્યમથી દાનમાં મેળવવામાં આવેલા લિવરનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કિરણ હોસ્પીટલમાં શહેરના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગપતિ અને સમાજ સેવક…

Translate »