તાઈવાનમાં ભયંકર અકસ્માત, ટ્રેન ટનલમાં ખડી પડતા 40થી વધુનાં મોતઃ આ જ્વાળામુખી વર્ષો સુધી સક્રિય રહેશે

તાઈવાનમાં ટનલમાં ટ્રેન અકસ્માત અકસ્માત બાદ લાશોને આ રીતે બહાર લાવવી પડી હતી. તાઈવાનમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ભયાનક ટ્રેન અકસ્માત…

Translate »