પંજાબની બોલિંગમાં અનુભવ અને ક્વોલિટી બંને ઓછાઃ ગેઈલનો ઉપયોગ નથી કરી શકતી, ચેમ્પિયન ખેલાડીઓની કમી

રાહુલની સુકાનીવાળી પંજાબને હજુ પણ પોતાના પહેલા ટાઇટલની રાહ જોઇ રહી છે. ટીમ 2014માં ફાઇનલ સુધી પહોંચી હતી. આ સીઝનમાં…

Translate »