વસ્તીગણતરી: સુરત સિટીમાં આટલા હજાર પશુઓ જોકે જિલ્લામાં આંકડો લાખોમાં

સુરત:મંગળવાર: રાજય સરકાર દ્વારા દર પાંચ વર્ષે કરાતી પશુધનની ગણતરી અંતર્ગત ૨૦મી પશુધનની ગણતરી તાજેતરમાં પૂર્ણ થઈ છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના…

Translate »