તિથિ-તહેવાર:ફાગણ પૂર્ણિમાએ હોળીનો તહેવાર ઊજવાય છે, વર્ષની દરેક પૂનમ એક ખાસ પર્વ હોય છે

પૂર્ણા તિથિ હોવાથી દરેક પૂર્ણિમાએ કરવામાં આવેલાં કામમાં સફળતા મળે છે, આ તિથિએ દાન કરવાથી અક્ષય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે…

Translate »