ફેસબુકના માલિક ઝુકરબર્ગનો પણ ડેટા લીક થયો, એમાં મળેલા નંબરથી સિગ્નલ મેસેજિંગ એપનો વપરાશ કરાયો હતો

માર્ક ઝુકરબર્ગ સહિત ભારત દેશના આશરે 60 લાખથી વધુ ફેસબુક યુઝર્સના ડેટા લીક થયા છે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુકના યૂઝર્સનો…

Translate »