ફૂલોના ખેતરમાં ફૂલની તસવીરઃ પોતાનું સરનામું મકાને જ બદલ્યું; બોટમાં, ઊંટ પર તો સ્નોમોબાઈલથી કોરોનાની રસી પહોંચી રહી છે

કેલિફોર્નિયાના કાર્લ્સબાડમાં ફૂલોનું ખેતર ‘ધ ફ્લાવર ફિલ્ડ’ આવેલું છે. જ્યાં એક સુંદર ફૂલ જેવી કન્યા મિત્ર સમક્ષ ફોટો પડાવી રહી…

Translate »