નવા મહિલા મેયરે-માસ્કના દંડમાંથી મુક્તિના 24 કલાકમાં પોલીસ કમિશનરે કહ્યું- માસ્કનો દંડ તો થશે જ

મેયર હેમાલી બોઘાવાલાના માસ્કના દંડમાંથી મુક્તિના નિવેદનની શહેરભરમાં ભારે ટીકા થઇ કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક મહત્વના સૂચનો…

Translate »