મનની ટેક્નીક – 5 મિનિટની આ ફીલ ગુડ મેડિટેશન ટેક્નિક, ઊર્જા અને ઉત્સાહ વધારે છે, તેને અનુભવો

ધ્યાન દરમિયાન શરીરમાં રક્તના પ્રવાહ અને ઊર્જાનો સંચાર વધે છે. તેનાથી માંસપેશીઓને વધુ ઓક્સિજન મળે છે. શરીરમાં લેક્ટિક એસિડ વધે…

Translate »