ખાડે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા: સુરતમાં ધંધા-રોજગાર પર તવાઈ પણ મહારાષ્ટ્રથી હજી પણ ઘૂસે છે લોકો!!

સુરત શહેરમાં કોરોના વિસ્ફોટ થતાં ધંધા-રોજગારને શનિ-રવિ સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવા તેમજ તે પહેલા પણ લારી-ગલ્લા બંધ કરાવવા માટે મનપા તેમજ…

Translate »