12 એપ્રિલે વર્ષની પહેલી સોમવતી અમાસ, હવે પછી 6 સપ્ટેમ્બરે આ શુભ સંયોગ બનશે

આ વર્ષે માત્ર 2 વખત જ સોમવતી અમાસનો શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે દ્વાપર યુગમાં આ પર્વનું મહત્ત્વ ભીષ્મએ યુધિષ્ઠિરને…

Translate »