અમદાવાદમાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલી પત્નીને શબવાહિનીમાં લઈ પતિ 4 કલાક સુધી 3 સ્મશાને રઝળ્યો, અંતે ચોથામાં અંતિમવિધિ

2 સ્મશાનમાં CNG-ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ હતી, ત્રીજામાં લાંબું વેઇટિંગ હતું મણિનગર જયહિંદ ચાર રસ્તા પાસે આવેલી એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ત્રણ…

Translate »