ચર્ચામાં: બિહારમાં ઝંડો ગાડનાર અસુદ્દીન ઓવૈસી એક સમયે ફાસ્ટ બોલર હતા

કોલેજના દિવસોમાં ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં ફાસ્ટ બોલર તરીકે ઉતરેલા અસદુીન ઓવૈસીએ આશરે બે દાયકા પહેલા હૈદરાબાદના ચારમિનાર વિસ્તારથી રાજકીય ઇનિંગ્સની શરૂઆત…

Translate »