ફ્રાંસની એર સ્ટ્રાઈક: અલકાયદાના 50 આતંકીને ઠાર માર્યાના અહેવાલ

ફ્રાંસે આતંકી સંગઠન અલકાયદાના ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો છે. ફ્રાંસના રક્ષા મંત્રી અનુસાર, ફ્રાંસીસી સેનાએ માલીમાં એરસ્ટ્રાઈકને અંજામ આપી છે,…

Translate »