ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલીમાં ઘાયલ થયેલા પોલીસકર્મીઓને મળવા પહોંચ્યા

ગુરુવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સિવિલ લાઇનના તીરથરામ શાહ હોસ્પિટલ અને સુશ્રુત ટ્રોમા સેન્ટર જઇને ૨૬મી જાન્યુઆરીએ ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી…

Translate »