ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવનારા સઈદ અચ્છાએ એંગ્લો ઉર્દુને બદનામ કરતા મેસેજ કર્યાં, કમિશનરને રાવ!

સુરત: સુરતની ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત અને 80 વર્ષ પુરાણી શૈક્ષણિક સંસ્થા ધી સુરત ડિસ્ટ્રીક્ટ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન સોસાયટી (એંગ્લો ઉર્દુ હાઈસ્કૂલ) અંગે…

Translate »