પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. કેશુ બાપાને શ્રધ્ધાંજલિ આપવા સુરત કરશે આ બે મોટા રેકોર્ડ

સુરત પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. કેશુભાઈ પટેલને ૨૪ કલાક અવિરત રક્તદાન દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અપાશે અને ૨૪ યુવાનો ૨૪ કલાક શબ્દપ્રવાહ વહાવીને…

Translate »