સુરતીઓના ગળા ન કપાય તે માટે આ વ્યક્તિએ વહેંચ્યા 10 હજાર સેફ્ટીબેલ્ટ

તેનું નામ છે બ્રિજેશ વર્મા. તે ડિસ્ટ્રીકટ ટ્રાફિક એજ્યુકેશન એન્ડ વેલ્ફેર સોસાયટીના પ્રમુખ છે. હંમેશા માર્ગ સલામતિ માટેના જાગૃત્તિ કાર્યક્રમો…

Translate »