શહેરના કાંસકીવાડમાં ત્રણ બિલ્ડરોની નાલાયકી : ટ્રસ્ટની જગ્યા પર બનાવટી પ્લોટિંગ કરી નાંખ્યું

શહેરમાં જમીન કબજા અને ગેરકાયદે દબાણોનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો છે. જેમાં પહેલા માલિકીની કિંમતી જગ્યા પર દબાણ કરે અને બાદમાં…

Translate »