ગુજરાતના દારૂના શોખીનો માટે માઠા સમાચાર, દીવ-દમણમાં લદાઈ દારૂબંધી, જાણો શું છે કારણ ?

ગુજરાતને અડીને આવેલા સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગરહવેલી, દમણ અને દીવમાં તારીખ એક નવેમ્બરે સાંજે 6 વાગ્યા બાદ અને 2 અને…

Translate »