કોરોનાકાળમાં સુરતના ડેપ્યુટી મેયર માનવ અને જીવ સેવા થકી થયા ‘ખુશખુશાલ’

સુરત મહાનગર પાલિકના ડેપ્યુટી મેયર નિરવ શાહે કોરોનાકાળમાં માનવતાની મહેક ફેલાવી છે. તેઓએ કપરા સમયમાં ‘સંપ્રતિ કોવિડ આઈસોલેસન સેન્ટર’ઊભું કરીને…

Translate »